سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی

  • عملیاتی شدن توسعه گیاهان دارویی خراسان‌شمالی

    معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان‌شمالی گفت: منطبق بر سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی باید برنامه عملیاتی توسعه این صنعت تا ۱۴۰۰ برای خراسان‌شمالی پیش‌بینی و ارائه شود.