سرکه عناب

  • طرح اقتصادی تولید سرکه عناب

    عضو هیات علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: طرح تولید سرکه عناب گروه پژوهشی تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی توسط کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری خراسان جنوبی به عنوان یکی از طرح‌های منتخب و اولویت‌دار استان معرفی شده است.

  • مقطر گیاهی عناب در خراسان جنوبی تولید شد

    محقق و پژوهشگر گیاهان دارویی خراسان جنوبی گفت: برای نخستین بار در کشور و حاصل یک کار گروهی مشترک مقطر گیاهی عناب در بیرجند تولید شد.