ستاد گیاهان دارویی

  • ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

    “ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی” در سال ۱۳۸۷ تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمود. این ستاد با هدف ارتقاء جایگاه کشور در حوزه گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و احیاء طب ایرانی، تدوین نقشه راه، سند راهبردی و سیاستگزاری در سطح کلان، ساماندهی، هدایت و هماهنگی بین نهادهای مرتبط بنیان نهاده شده است. در حال حاضر آقای دکتر محمدحسن عصاره ریاست این ستاد را بر عهده دارند.