زیست شناسی گیاهی

  • راهی جدید برای نجات زندگی گیاهان

    محققان موسسه” ام.آی.تی” اخیرا دریافته‌اند میکرو سوزن‌های ساخته شده از مواد مبتنی بر ابریشم می‌توانند بافت‌های گیاهان را برای ارسال ریز مغذی‌ها، هورمون‌ها یا ژن‌ها مورد هدف قرار دهند.