زعفران لرستان

  • برداشت سالانه ۱۱۰۰ کیلو زعفران در لرستان

    با حدود ۳۸۱ هکتار اراضی زیر کشت زعفران در استان، سالانه حدود ۱۱۰۰ کیلو محصول برداشت می‌شود.

  • توسعه کشت زعفران در لرستان

    مسئول بخش بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان از ایجاد ۱۵ هزار شغل در استان خبر داد.

  • حمایت نکردن از تولید زعفران در لرستان

    اقلیم در حال تغییر بوده و پیش‌بینی‌های مختلف نیز حاکی از تسریع روند دگرگونی اقلیم در آینده است. در­صورتی‌که کشاورزان و ساکنان مناطق روستایی از توانایی و ظرفیت مناسب برای رویارویی با ریسک ناشی از تغییر اقلیم برخوردار نباشند، خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره بخش کشاورزی و جامعه روستایی وارد خواهد شد.