زعفران افغانستان

  • معرفی برنامه‌های گسترده دولت افغانستان برای گسترش کشت و تجارت زعفران

    مطالعه فعالیت های انجام شده در ۳ سال اخیر نشان می دهد که برنامه‌های مختلفی برای رشد کشت، برداشت و تجارت زعفران در دستور کار گرفته است؛ این در حالی است که در کنار دولت و بخش خصوصی، برخی از نهادها و سازمان بین المللی نیز در این عرصه کمک‌هایی را از طریق وزارت زراعت انجام می دهند. تلاش دولت افغانستان این است که میزان تولید و برداشت محصول زعفران را به ۱۰۰ تن در سال برساند.

  • استراتژی های افغانستان برای ورود به بازارهای جهانی زعفران

    اصلی ترین برنامه ای که در افغانستان در زمینه توسعه تولید و کشت زعفران انجام شده با کمک و حمایت مالی مرکز توسعه بین الملل بریتانیا و با مدیریت مرکز تحقیقات بین المللی در نواحی خشک (ایکاردا – ICARDA) در سال ۲۰۰۸ تهیه شده است.

  • کاهش ۲۵ درصدی محصول زعفران در غرب افغانستان

    رییس اتحادیه ملی زعفران کاران افغان اعلام کرد که با وجود افزایش کشت زعفران در استان هرات در غرب افغانستان محصول زعفران ۲۵ درصد کاهش یافته است.