زرشک تازه

  • تولید پوشش خوراکی برای کاهش فسادپذیری زرشک تازه

    مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با تولید پوششی خوراکی توانسته فساد پذیری زرشک تازه را کاهش دهد که این امر در صادرات این محصول موثر است.

  • آمار صادرات زرشک ایران در سال ۱۳۹۴

    در سال ۱۳۹۴ از ایران معادل یک میلیون و ۹۸۵ هزار و ۵۵۵ دلار زرشک تازه به کشورهای مختلف صادر شده است و آلمان، امارات متحده عربی، کانادا، عراق، کویت، قطر، استرالیا، به ترتیب کشورهای عمده مقصد صادرات زرشک ایران بوده‌اند.