روش های خشک کردن

  • موانع و پیش نیازهای استفاده از منابع تجدید شونده جهت خشک کردن ماده گیاهی

    نیاز به امکانات و تجهیزات زیاد، مشکلات فراهم کردن فاکتورهای مناسب خشک کردن و سطح وسیع مورد نیاز برای گرمکن های خورشیدی بزرگترین موانع استفاده از منابع انرژی تجدید شونده است.

  • دانلود کتاب تکنولوژی های پیشرفته خشک کردن

    شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی کتاب ارزشمند “تکنولوژی های پیشرفته خشک کردن” را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. این کتاب در سال ۲۰۰۲ میلادی تالیف شده و حاوی مطالب بسیار مفیدی در مورد برخی از تکنولوژی های پیشرفته خشک کردن مانند خشک کردن با بخار فوق داغ، خشک کردن با امواج صوتی، خشک کردن جذبی و … است.