روستای قلعه کربلایی،

  • کاشت ۷۰۰۰ اصله گوجه بری در شیراز

    گوجه بری برای اولین بار در این منطقه کشت شده و به عنوان طرح پایلوت با مشارکت بخش خصوصی اجرا شده است که در صورت موفقیت طرح می تواند گزینه بسیار مناسبی برای تغییر الگوی کشت منطقه باشد.