رتبه نخست خراسان رضوی در کشت گیاهان دارویی در کشور

  • رتبه نخست خراسان رضوی در کشت گیاهان دارویی در کشور

    سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی با برخورداری از ۳۷ درصد سطح زیرکشت گیاهان دارویی، رتبه اول را در بین استان‌های کشور در زمینه کشت و پرورش گیاهان دارویی را به خود اختصاص داده است.