رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

  • راه اندازی کانون زرشک و عناب در خراسان جنوبی

    حمایت برنامه ریزی شده از زرشک و عناب و جلب مشارکت جمعی برای حل مشکلات پیش روی تولید، فرآوری، بازاریابی و صادرات این محصولات، از جمله مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی کانون زرشک و عناب است.