دکتر نجمه هادی

  • معرفی روش تقطیر-استخراج همزمان

    روش تقطیر استخراج همزمان (SDE)، ترکیب روش تقطیر با بخار آب (SD) و استخراج همزمان اسانس ها به داخل مقداری حلال آلی غیرقابل امتزاج با آب است. عمده ترین مزیت SDE نسبت به استخراج مستقیم با حلال، عدم تماس بین ماتریکس و حلال آلی طی فرآیند استخراج می باشد.