دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی

  • کشت گیاهان دارویی در ۴ هکتار از اراضی تحقیقاتی واحد شهر قدس

    سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای غرب استان تهران گفت: «۴ هکتار از اراضی تحقیقاتی این واحدهای دانشگاهی زیر کشت گیاهان دارویی رفته است.»

  • سمپوزیوم بین المللی نعناعیان برگزار می شود

    سمپوزیوم بین المللی نعناعیان در تاریخ ۶ تا ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ در شهر آنتالیای ترکیه برگزار می شود.

  • فصلنامه داروهای گیاهی

    “فصلنامه داروهای گیاهی” مجله ای علمی- پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی و دارای مجوز انتشار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این مجله توسط مرکز پژوهش های گیاهان دارویی و دام پزشکی سنتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به تعداد ۴ شماره در سال انتشار می یابد. این فصل نامه نتایج تحقیقات کاربردی و یا بنیادی را به صورت مقالات تحقیقی – مقالات اتنوبوتانی – مقاله کوتاه – مروری – گزارش علمی در زمینه ی داروهای گیاهی و گیاهان دارویی به زبان انگلیسی و چکیده فارسی به چاپ می رساند.