دکترخیراندیش،

  • افق های بسیار روشن پیش روی استان گلستان در حوزه گیاهان دارویی

    پدر طب سنتی ایران با توصیه ای مبنی بر کاشت انواع مختلف گیاهان دارویی و ایجاد بانک بذر این گیاهان در استان گلستان، گفت: جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد مورد وثوق علمی می تواند در این حوزه به جلوگیری از نابودی و از بین رفتن برخی گونه های مفید گیاهان دارویی کمک شایانی کند.