دولت یازدهم

  • شرح اقدامات حوزه طب سنتی وزارت بهداشت در دولت یازدهم

    ایجاد ساختار و تخصیص ۴۰۰ پست رسمی طب سنتی ایرانی در دانشگاههای علوم پزشکی، انجام امور زیربنایی ساخت ۲۰ سلامتکده طب سنتی و ارتباط علمی و تجاری با مراکز طب سنتی ۶ کشور جهان، گوشه‌ای از اقدامات وزارت بهداشت در حوزه طب سنتی در دولت یازدهم است