دواکده گیاهی

  • دواکده های سنتی جایگزین عطاریها می شوند

    دکتر محمود خدادوست معاون طب سنتی وزارت بهداشت در گفتگو با روزنامه همشهری، توضیحاتی را درباره تأسیس سلامتکده ها و داروخانه های گیاهی و دواکده های سنتی ارائه داده است.