دستگاه زعفران

  • آلمان، چین و ایتالیا؛ نامزد مذاکره برای ساخت دستگاه کلاله‌گیری زعفران!

    در حالی که ایران توانسته است در حوزه نانو، هسته‌ای و لیزر به پیشرفته‌ترین دستاوردهای علمی دست پیدا کند، به‌علت آنکه توسعه صادرات زعفران و کیفیت تولید به‌عنوان مطالبه اقتصادی و ملی مطرح نشده، با وجود گذشت سال‌ها، دستگاه کلاله‌گیری زعفران که بتواند کمیت و کیفیت را همزمان داشته باشد، ساخته نشده است.