درمنه خزری

  • تولید داروی گیاهی برای درمان بیماری انگلی کوکسیدیوز در طیور

    گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان داروی گیاهی برای درمان بیماری انگلی به نام “کوکوکسیدیوز” طیور ارائه دادند که به گفته آنها استفاده از این دارو بر خلاف داروهای آنتی بیوتیک محدودیت ندارد، ضمن آنکه مصرف آن موجب افزایش سیستم ایمنی طیور خواهد شد.

  • درمنه خزری مانع رشد علف‌های هرز می‌شود

    آزمایش‌ های یک پژوهشگر ایرانی نشان می‌دهد که گیاه «درمنه خزری» با نام علمی «Artemisia annua» مانع از رشد برخی علف‌های هرز به ویژه «تاج خروس» می‌شود.

  • بررسی تأثیرات کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات ریشه درمنه خزری

    این تحقیق به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات ریشه درمنه خزری (طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه و میزان آب موجود در ریشه) در مرحله ی بعد از گلدهی، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه ای آموزشی واقع در استان تهران اجرا و مورد ارزیابی قرار گرفت.