درمان زخم های معده

  • درمان زخم معده با مصرف دمنوش گیاه پنیرک

    پنیرک از گیاهان دارویی ارزشمندی است که از گل ها و برگ های آن در بسیاری از فارماکوپه های معتبر به عنوان دارو یاد شده و خواص درمانی آن مورد بررسی قرار گرفته است.