درمان التهاب های دهان

  • گیاه دارویی پاخری، درمان کننده بیماری های تنفسی

    گیاه دارویی پاخری، گیاهی علفی و چند ساله است که در اواخر زمستان و اوایل بهار شروع به گلدهی می کند که از مواد مؤثره این گیاه برای معالجه سرفه های خشک و درمان التهاب های دهان، گلو و مجاری تنفسی استفاده می شود.