درمان اسهال خونی

  • التیام زخم معده با “رشکک”

    ریشه گیاه رشکک برای اسهال خونی، قطع خونریزی و التیام زخم معده مفید بوده و به صورت استعمال خارجی برای درمان زخم‌ها و سوختگی‌ها مصرف می‌شود.