دامپزشکی سنتی

 • فرآورده های دامی سبز، حلقه گمشده سلامت غذایی

  مصاحبه با دکتر علیرضا خسروی استاد ممتاز دانشگاه تهران را در شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی مطالعه کنید.

 • طرح احیای طب سنتی و معرفی تاریخ پزشکی و دامپزشکی ایران برگزیده ی جشنواره خوارزمی شد

  گواهی نامه یونسکو UNESCO و ECI به دکتر حسن تاجبخش، برگزیده ویژه و دارنده رتبه اول پژوهش های بنیادی برای طرح احیای طب سنتی و معرفی تاریخ پزشکی و دامپزشکی ایران اختصاص یافت.

 • حمایت ستاد گیاهان دارویی از داروهای گیاهی دامپزشکی

  در پنجمین جلسه کارگروه تخصصی دامپزشکی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی بر شناسایی داروهای گیاهی که با نام گیاهی به فروش می رسند تأکید شد.

 • کمیته طرح احیای کتاب های دامپزشکی سنتی تشکیل می شود

  کمیته طرح احیای کتاب های دامپزشکی سنتی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی تشکیل می شود.

 • فصلنامه داروهای گیاهی

  “فصلنامه داروهای گیاهی” مجله ای علمی- پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی و دارای مجوز انتشار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این مجله توسط مرکز پژوهش های گیاهان دارویی و دام پزشکی سنتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به تعداد ۴ شماره در سال انتشار می یابد. این فصل نامه نتایج تحقیقات کاربردی و یا بنیادی را به صورت مقالات تحقیقی – مقالات اتنوبوتانی – مقاله کوتاه – مروری – گزارش علمی در زمینه ی داروهای گیاهی و گیاهان دارویی به زبان انگلیسی و چکیده فارسی به چاپ می رساند.