داروی گیاهی ضدسرطان

  • پیش داروی سرطان رونمایی می شود

    محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید پیش داروی سرطان از گیاه دارویی «سرخدار» شدند که قرار است هفته پژوهش امسال رونمایی شود.