داروی گیاهی خواب آور

  • خواص دارویی رازک Humulus lupulus را بشناسید

    رازک در اکثر کشورها با مزه ی تلخی که در تولید آبجو دارد، شناخته می شود و با اثر آرامبخشی شدید خود، به عنوان یک جزء شایع در داروهای خواب آور محسوب می شود.