داروهای گیاهی ضد دیابت

  • شنبلیله؛ گیاهی برای درمان دیابت نوع ۲

    قبل از کشف انسولین و همچنین دارو های ضد دیابت رایج، بیماران دیابتی با گیاهان دارویی و درمان‌ های سنتی معالجه می‌شدند که از جمله آنها می توان به گیاه شنبلیله اشاره کرد.

  • معرفی عصاره‌های گیاهی موثر در درمان دیابت نوع ۲

    محققان با انجام پژوهشی بررسی بیوشیمیایی و مولکولی اثرات عصاره‌های برخی از گیاهان دارویی در درمان دیابت نوع دوم را انجام دادند و در نهایت عصاره‌های گیاهی موثر در درمان این بیماری را معرفی کردند.