خوزستان

  • نقش کنوکارپوس در مشکلات تنفسی خوزستانیها

    مدیرکل‌ مدیریت بحران خوزستان گفت: دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور با برجسته‌سازی نقش کنوکارپوس در مشکلات تنفسی، بهانه به دست شرکت نفت و صنایع دیگر داد.

  • راه اندازی مرکز آموزشی پژوهشی گیاهان دارویی در خوزستان

    به منظور توانمند‌سازی جوامع محلی و حفظ ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی گیاهان دارویی در زاگرس مرکزی،نخستین مرکز علمی پژوهشیی و آموزشی گیاهان دارویی در شمال خوزستان و منطقه کوه سفید مراحل پایانی خود را می‌گذراند و به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.