خوراکی های مفید در درمان ضعف جنسی

  • علل ضعف قوای جنسی از منظر طب سنتی

    برای تقویت قوای جنسی می بایست ابتدا دلیل آن را که جسمی یا روحی است پیدا کرده و سپس ابتدا با غذا و در صورت نیاز با دارو به درمان آن پرداخت.