خواص رب انار

  • خواص فراوان رب انار

    یک محقق و پژوهشگر طب سنتی مصرف نوعی رب را برای تصفیه خون و پاکسازی کبد مفید دانست.