خواص درمانی گل جالیز

  • خواص درمانی گیاه گل جالیز

    مصرف گل جالیز در بیماران دیابتی باعث کاهش قند خون می‌شود و همچنین این گیاه التهاب روده را برطرف می‌کند.

  • آشنایی با خواص درمانی گل جالیز Orobanche alba

    گل جالیز با نام علمی Orobanche alba گیاهی است با ساقه گوشتی و کلفت و قهوه ای رنگ که برگهای کوچک و فلسی زرد رنگ بر روی آن قرار گرفته اند و این ساقه در قاعده به غده متورمی ختم می شود