خواص درمانی شیرین بیان

  • شناسایی جمعیت‌های برتر شیرین بیان کشور با ارزش دارویی و عملکرد مطلوب

    محققان پژوهشکده متابولیت‌های ثانویه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با جمع آوری و بررسی جمعیت‌های مختلف گیاه شیرین بیان از ۲۱ استان کشور موفق به شناسایی جمعیت‌های برتر با متابولیت‌های دارویی و عملکرد کشت مطلوب و اقتصادی شدند.

  • مصرف بی رویه شیرین بیان ممنوع!

    مصرف بی‌رویه «شیرین‌ بیان» منجر به افزایش فشار خون می شود.مصرف بیش از اندازه شیرین بیان به سبب تحریک غدد کلیوی و ترشح بیش از اندازه هورمون آلدسترون، از سوی متخصصان ممنوع اعلام شده است.