خواص درماني عناب

  • مروری بر کاربردهای عناب در علوم دامی و دامپزشکی

    امروزه استفاده از گیاهان دارویی در کنترل و پیشگیری از بیماری ها دارای اولویت می باشد. عناب (Ziziphus Jujuba) یکی از گیاهان دارویی خوراکی است که در طب سنتی ایران برای درمان مسائل بسیاری به مصرف آن توصیه می شود.