خواص دارویی زیره سبز

  • مشهد، بندرگاه زیره سبز

    معاون فنی جهاد کشاورزی مشهد گفت: امسال در مشهد ۹۰ درصد افزایش سطح زیر کشت و ۱۷۵ درصد افزایش میزان تولید را با توجه به بارندگی‌های امسال نسبت به سال گذشته داریم.

  • زیره سبز(Cuminum cyminum)

    زیره ی سبز در ایران به صورت خودرو و یا کشت شده وجود دارد و مهم ترین مناطق رشد و تکثیر آن گستره ی وسیعی از استان خراسان ، اطراف سمنان، اطراف تهران، اطراف دامغان و بسیاری دیگر از نواحی مستعد ایران می باشد.