خواص آنتی اکسیدانی

  • کاشت ۷۰۰۰ اصله گوجه بری در شیراز

    گوجه بری برای اولین بار در این منطقه کشت شده و به عنوان طرح پایلوت با مشارکت بخش خصوصی اجرا شده است که در صورت موفقیت طرح می تواند گزینه بسیار مناسبی برای تغییر الگوی کشت منطقه باشد. 

  • استحصال رنگریزه فیکوسیانین از جلبک اسپیرولینا، در ایران

    محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی موفق به استحصال رنگریزه فیکوسیانین از سویه بومی ریزجلبک اسپیرولینا شدند که به عنوان رنگدانه طبیعی در صنایع غذایی و تولید مکمل های دارویی کاربرد دارد.