خمین

  • کشت باریجه در عرصه های طبیعی خمین

    رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خمین گفت: کاشت بذر دارویی گیاه باریجه در ۶۰ هکتار از عرصه های طبیعی این شهرستان آغاز شد.

  • برداشت موسیر و شیرین بیان در مراتع خمین ممنوع شد

    سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خمین گفت: برداشت دو گونه موسیر و شیرین بیان بر اساس تبصره هفت ماده سه قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها ممنوع اعلام شده است و با هر کس که اقدام به برداشت این گونه ها خوراکی و دارویی مرتعی کند، برخورد می شود.