خطر انقراض

  • برداشت بی رویه خطری برای گیاهان دارویی

    یک محقق گیاه شناسی گفت: برداشت بی برنامه‌ گیاهان نسل آنها را با خطر مواجه می‌کند

  • خطر انقراض ژنوتیپ های ارزشمند گیاهان دارویی استان خراسان

    خراسان رضوی به ‌لحاظ شرایط اقلیمی دارای تنوع گیاهان با ارزش دارویی و صنعتی است اما این روزها به ‌خاطر بهره‌برداری غیراصولی داغ انقراض گونه های گیاهی کمیاب بر دل سرزمین خورشید مانده و سال ها است که اهالی این خطه گیاهان دارویی را به روش سنتی جمع آوری کرده و به قیمتی ناچیز در اختیار دلالان قرار می دهند.