خردکردن مواد گیاهی

  • روش های کاهش اندازه قطعات گیاهی

    واژه ی “ریز کردن یا کاهش اندازه” به تمام فرآیندهایی اطلاق می شود که با هدف کاهش اندازه مواد گیاهی جهت دستیابی به اندازه ی مناسب برای محصولات آماده ی فروش مانند چای های گیاهی و یا بعنوان یک مرحله فرآوری اضافی انجام می شوند.