خانواده پنیرک

  • تجربه‌ی موفق تولید پیش از موعد چای ترش

    ابوالفضل طهماسبی کشاورز جوان و کارآفرین بختگانی گفت: در سال گذشته گیاه دارویی چای ترش که حداقل شش ماه زمان نیاز دارد تا برداشت شود، برای اولین بار در کشور در مدت دو ماه و نیم از آغاز زمان کاشت، در این مزرعه به بار نشست

  • آشنایی با درخت کاکائو Theobroma cacao

    کاکائو درختی است با نام علمی Theobroma cacao از خانواده پنیرک. میوه های سنگین درخت کاکائو مستقیما بر روی تنه و شاخه های بزرگ درخت میروید. این نوع الگوی رویش cauli flory نام دارد.