حفظ مراتع چهارمحال و بختیاری

  • هجوم سودجویان به مناطق حفاظت شده در چهارمحال و بختیاری

    باوجود هشدارهای متعدد برای جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه و غیراصولی گیاهان دارویی و خوراکی بدون شک در آینده‌ای نه چندان دور شاهد انقراض گیاهان دارویی و خوراکی به‌ویژه کلوس هستیم،  هشدارها کارساز نیست و سودجویان در حال تکاندن مراتع و مناطق حفاظت شده هستند.

  • حفظ مراتع با بذرکاری گیاهان دارویی

    با آغاز بارش‌ های پاییزه عملیات بیولوژیک مراتع در سطح ۴۵۰۰ هکتار از مراتع با هدف تولید علوفه بیشتر و جلوگیری از فرسایش خاک در دست اجراست.