حجامت و بادکش

  • ماساژدرمانی تحت نظر طب سنتی، بیمه می شود

    معاون طب سنتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وزارت بهداشت پیشنهاد بیمه شدن ۵ خدمت طب سنتی شامل ماساژدرمانی، حجامت و بادکش را به شورای عالی بیمه برده و با تصویب این شورا برای اولین بار این خدمات زیر پوشش بیمه می رود.
    سلامت نیوز: ماساژدرمانی تحت نظر طب سنتی، بیمه می شود