حبوبات

  • صدرنشینی زعفران در صادرات ارزان کشور

    آمارهای رسمی ارائه شده گویای آن است که در هشت ماهه اول سال جاری در شرایطی که صادرات انواع گیاهان دارویی از نظر وزنی رشدی ۷۵ در صدی را تجربه کرده، ارزش آن فقط ۲۳.۶ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر حتی به اندازه یک سوم افزایش وزن، افزایش قیمت صورت نگرفته است.

  • حبوبات، یک غذای کربوهیدرات دار خوب

    حبوبات همواره جزء مواد غذایی‌ای دسته بندی می شوند که ارزش پروتئینی کمی دارند ولی اگر به عنوان جایگزینی برای گوشت استفاده شوند می‌توانند به بهترین شکل ممکن کار کنند.