جنگل کاری

 • اجرای برنامه‌های بیولوژیک در جنگل با گیاهان دارویی

  رییس مرکز جنگل‌های خارج از شمال با اشاره به اینکه مساحتی حدود ۲۵ هزار و ۷۰۱ هکتار برنامه نهال‌کاری و بذرکاری برای توسعه جنگل در کشور پیش‌بینی شده است، گفت: برای اولین بار اعتبار بسیار خوبی برای اجرای برنامه‌های بیولوژیک در جنگل اختصاص داده شده است.

 • احیای پنج میلیون و ۶۰۰ هکتار از عرصه های طبیعی کشور

  مدیرکل دفتر جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشوربا اشاره به احیای پنج میلیون و ۶۰۰ هکتار از عرصه های طبیعی کشور گفت: پرورش حدود ۵۰ گونه گیاه دارویی توسط جوامع محلی دراین عرصه مدیریت می شود.

 • جنگل‌کاری در کهگیلویه و بویراحمد

  این استان پوشش گیاهی، جانوری و منابع حیاتی متنوعی دارد به گونه‌ای که افزون بر ۲۰ درصد پوشش جنگلی حوزه زاگرس و حدود ۴۰ درصد گونه‌های دارویی کشور را در خود جای داده است.

 • طرح جنگل کاری و کشت گیاهان دارویی در لرستان

  حفاظت از منابع طبیعی اصل است، از این رو مردم باید در حفاظت از آن، مشارکت فعال و همه جانبه داشته باشند.