جشنواره گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی

  • نبود سرمایه گذار و توسعه خام فروشی گیاهان دارویی

    به باور فعالان حوزه گیاهان دارویی هرچند که افراد صاحب ایده در این حوزه فراوان است، ولی نبود سرمایه‌گذار موجب شده است که بسیاری از شرکت‌های فعال در این زمینه به سمت خام‌فروشی هدایت شوند و برگزاری جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی می‌تواند زمینه‌سازی روشنگری در این حوزه باشد.