تولید کنجد

  • برداشت قابل توجه شیرین بادیان در داورزن

    مدیر جهاد کشاورزی داورزن گفت: از ابتدای سال زراعی کنونی یعنی از مهر ماه گذشته حدود ۱۲۰ تن گیاه دارویی (آنیسون) شیرین بادیان در این شهرستان برداشت و روانه بازار شده است.میانگین برداشت این گیاه دارویی یک تن در هکتار است که در یک دوره زراعی سه تا چهار ماهه بر روی زمین زراعی مستقر است.

  • پیش بینی تولید ۳۸۰ تن کنجد در آذربایجان شرقی

    معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: تولید ۳۸۰ تن کنجد در استان برآورد شده است.