تولید و فرآوری گیاهان دارویی جلد اول

  • حفظ و نگهداری گیاهان دارویی

    حفظ و نگهداری گیاهان دارویی خشک شده تنها در اماکن خشک امکان پذیر است و تهویه اماکن مذکور نیز باید به صورت جریان هوای خشک و عاری از هرگونه رطوبت باشد.

  • استخراج اسانس به روش تقطیر نوبتی

    استخراج اسانس به روش تقطیر نوبتی از کارایی بالایی برخوردار است، همواره برای استخراج اسانس ها از این روش استفاده می شود.

  • تصفیه اسانس ها

    قسمت اعظم مواد معطره (Aetheroleum) موجود در گیاهان را «اسانس ها» (Essential oils) تشکیل می دهند.