تولید زعفران در محیط کنترل شده

  • قطر تولید زعفران به روش ایروپونیک را کلید زد

    زعفران، گرانترین ادویه جهان، اغلب در آب و هوای سرد و در کشورهایی از جمله ایران و افغانستان کاشت و برداشت می‌شود، اما حالا یک تاجر قطری تصمیم گرفته تا با روش «هواکشت» در گلخانه کوچک ۱۵۰ متری پرورش زعفران را شروع کند. او امیدوار است که شکوفایی تجارت در نهایت به او اجازه دهد تا ۲۵ درصد از بازار زعفران مورد نیاز در قطر را تامین کند.

  • معرفی کتاب “زعفران: دانش فنی مبتنی بر رهیافت های پژوهشی”

    زعفران دانش فنی مبتنی بر رهیافت های پژوهشی، تالیف آقایان دکتر محمد علی بهدانی دانشیار گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات و دکتر حمیدرضا فلاحی استادیار گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات، چاپ اول،پاییز۱۳۹۴