توصیه‌ های طب‌ سنتی برای مقابله با بیماری‌ های ویروسی