توسعه کشت گل محمدی در گیلان

  • توسعه کشت گل محمدی در استان گیلان

    مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان، سطح زیر کشت استان را افزون بر ۳۸ هکتار عنوان کرد و گفت: برنامه توسعه گیاهان دارویی استان را در دستور کار داریم که یکی از مهمترین این گیاهان گل محمدی است.