توسعه کشت خارشتر

  • ضعف در فرآوری و بهره برداری از گیاه ارزشمند خارشتر

    متاسفانه از خارشتر در خراسان جنوبی برای چرای دام، برداشت علوفه خشک و ‌تر و در برخی واحدهای عرقیات سنتی هم از آن عرق استحصال می‌شود.

  • مزایای کشت گیاه دارویی خارشتر

    مدیر جهاد کشاورزی سربیشه با بیان اینکه تولید علوفه خارشتر بسیار ارزان برای دام است، گفت: یکی از ویژگی‌های این گیاه، تولید ترنجبین است که داروسازی و صادرات کاربرد دارد.

  • مزرعه ۱۰۰ هکتاری قاین زیرکشت خارشتر

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه هم اکنون مزرعه ۱۰۰ هکتاری قاین زیرکشت گیاه دارویی خارشتر است گفت: این استان توانسته با تولید رقم نمونه بذر خارشتر علاوه بر تامین نیاز داخلی استان این بذر را به سایر استان ها صادر کند.