توجیه اقتصادی

  • طرح توسعه کشت گل گاوزبان ایرانی در شمال کشور+دانلود

    از آنجائی که قیمت زمین در شمال ( بخصوص در ارتفاعات که برای کشت گل گاوزبان مناسب است ) نسبتا” ارزان می باشد وقیمت گل گاوزبان بسیار بالا است حداقل کشت یک هکتار زمین درآمد خوبی خواهد داشت .

  • بهینه‌یابی اقتصادی کشت گیاهان دارویی

    وجود ویژگی‌ تنوع‌ در کاشت‌ گیاهان‌ دارویی‌ که‌ اغلب‌ تولیدکنندگان‌ را با گزینه‌های‌ مختلف‌ رو به‌ رو می‌سازد از یک‌طرف‌ و هدفهای‌ متعددی‌ که‌ بهره‌برداران‌ در انجام‌ فعالیتهای‌ تولیدی‌ خود دنبال‌ می‌کنند از طرف‌ دیگر، بدون‌ شک‌ می‌تواند ضرورت‌ برنامه‌ریزی‌ را برای‌ ایجاد الگوی‌ مناسب‌ زراعی‌ گیاهان‌ دارویی‌ آشکار نماید. در این مطالعه با برآورد الگوهای بهینه و متنوع کشت با استفاده از مدلهای برنامه‏‌ریزی ریاضی و مقایسه آنها با الگوی موجود، کشت و تولید این دسته از گیاهان مورد توجه قرار گرفته است. نتایج بررسی و مقایسه الگوی کشت بهینه و الگوی فعلی مزرعه نشان می‌دهد که در سطح زیر کشت گیاهان دارویی مورد مطالعه تغییرات قابل ملاحظه‌ای ایجاد گردیده است.