تنوع گياهان دارويي

  • جدی نگرفتن ظرفیت گیاهان دارویی در کشور

    رئیس کانون زرشک و عناب ایران با بیان اینکه ۸هزار گیاه داویی درکشور وجود دارد، گفت: اگر گیاهان دارویی در کشور تبدیل به مکمل شوند ارزش افزوده بالایی برای ایران خواهد داشت.